Přehlížené, drobné, zapomenuté industriální stopy v krajině a městech

Drobným průmyslovým objektům bude věnováno letošní vyhlídkové symposium Přehlížené, drobné, zapomenuté industriální stopy v krajině a městech, pořádané dne 1. června 2017 platformou Industriální stopy s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT a Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI, ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním památkovým ústavem.

O významných, památkově chráněných či ikonických dílech se většinou obecně ví a mluví. Existuje ale ještě další vrstva průmyslového dědictví, vnímaná víc na místní úrovni. Sem patří drobné drážní stavby, obecní vodárny a vodárenské věže, cihelny, malé místní pivovary, skladištní budovy, dílenské a opravárenské provozy či v krajině již osamělé sladovny, rozpadlé vápenky, zbytky konstrukcí u zaniklých lomů, místní kapličky pro transformátory, torza zdí a trčící komíny po továrnách. Jedná se o specifickou kulturní vrstvu sídel a krajiny, která dosud zůstává stranou zájmu a je ohrožen, ačkoli je třeba ji vnímat jako součást kulturního dědictví a duševního i materiálního bohatství společnosti.

Vyhlídkové sympozium cestou z pražského Smíchova (s úvodem v opuštěné transformační stanici), přes Velkou Chuchli do Řevnic (s druhým prezentačním blokem v bývalém dřevěném drážním skladu), přes Srbsko, Liteň a Jince do hostomické cihelny a na Fabiána. Určeno pro pozorné cestovatele a příznivce industriálních stop.

V průběhu cestovního symposia se svými krátkými příspěvky vystoupí autoři doplňované unikátní databáze průmyslového dědictví České republiky a odborníci na danou tematiku – Pavel Jákl a Milan Starec (pivovárky a pivovarské sklepy), Martin Vonka (tovární komíny), Michal Zlámaný (drobné drážní stavby), Radim Urbánek (vodní mlýny), Ivan Rous a Robert Kořínek (vodohospodářské stavby). Obecněji laděné příspěvky Benjamina Fragnera, Svatopluka Zídka, Evy Dvořákové, Lukáše Berana, Jakuba Potůčka a Jana Zikmunda doplní praktické příklady záchrany přehlížených staveb – především Patrik Hoffman (trafostanice na Zatlance), Jan Holub (vodárna v Nebušicích), Šárka Sodomková (Dřevák v Řevnicích) nebo sdružení Nezevli (Petzoldův lom v Srbsku). Zkušenosti se záchranou drobných objektů představí také Jan Červinka z Institutu pro památky a kulturu a řada dalších.

Předběžný harmonogram symposia:
9.00–11.30: první zastavení s příspěvky v trafostanici na Zatlance
12.00–13.00: odjezd autobusem přes Radotín do Řevnic s krátkým zastavením u chuchelské vápenky a výhledem na řadu dalších objektů cestou
13.00–15.00: druhé zastavení s příspěvky v drážním skladu v Řevnicích
15.00–18.30: vyhlídková trasa autobusem po vybraných stavbách v okolí s krátkými zastaveními ve vápencovém lomu v Srbsku, u pivovaru, skladu se silem a parní vodárny v Litni, sladovny ve Skuhrově, huti Barbora v Jincích a cihelny v Hostomicích
18.30 –19.30: posezení u piva v hostomickém pivovaru, zachráněném před zánikem
20.30: návrat do Prahy

Pro akci je rovněž přichystáno několik dalších překvapení. Účastníci získají informační materiály k tématu a z příspěvků vznikne následně publikace.

Zájemci se mohou přihlásit na http://bit.ly/Stopy_symposium

 

Pořadatelé:
Platforma Industriální stopy s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT a Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI, ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním památkovým ústavem.

Mediálním partnerem akce je portál a časopis PROPAMÁTKY

 

Součást tematické linie Industriální situace projektu NAKI II: Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR
www.industrialnistopy.cz
www.industrialnitopografie.cz

 

Pro více informací kontaktujte následující:

Jiří Hlinka
Community s.r.o.
M: +420 602 226 913
T: +420 257 218 474
E: jirka@cmnt.cz
A: Arbesovo nám. 12, 150 00 Praha 5-Smíchov
www.cmnt.cz