Historickou problematiku navrhování průmyslových staveb přibližuje 69 původních plánů, dvacet dobových publikací, jedna 3D vizualizace a také multimediální prostorová instalace, vytvořená Michalem Cábem, Jiřím Roušem a Kryštofem Peškem. Výstavu připravili Lukáš Beran, Jakub Potůček a Jan Zikmund ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze coby součást stejnojmenného výzkumného projektu MK ČR v programu NAKI II.

Průmyslové stavby jsou zhmotněním hospodářských vztahů a výrobních postupů, ale zároveň dílem konkrétních lidí, obrazem jejich schopností, ambicí a představ o světě. Převedení výrobního schématu do uspořádání a rozměrů stavby, volba její vhodné a hospodárné konstrukce i její vnější ztvárnění jsou tvůrčími činy zakotvenými v kultuře a společnosti své doby. Zobrazení průmyslových staveb v technické literatuře ji zrcadlí, původní stavební plány však poskytují barvitější, ale také víceznačnější obraz – proces návrhu průmyslové stavby z nich můžeme vysledovat: rozpoznat jeho aktéry a popsat role, které v něm sehráli. Od poloviny 19. století se jako nezastupitelná jeví úloha strojíren dodávajících výrobní zařízení a navrhujících nejen prostorové uspořádání, ale často celou stavbu. Klíčová byla práce nezávislých specialistů, zasílajících své projekty na vzdálená staveniště a mezinárodně tak zprostředkujících nejnovější postupy. S uplatněním ocelové konstrukce a především nástupem železobetonu roste význam práce inženýrů, a pokud se součástí tohoto procesu stali architekti, pak především z přesvědčení o poslání své profese. V závěrečné fázi, ve druhé polovině století dvacátého, teorie navrhování předbíhá praxi: specializované ústavy vytvářejí návrhy univerzálních výrobních budov, jejichž dokumentace však již ztrácí na působivosti a na výstavě ji proto nahrazuje umělecká interpretace.

 

 

Industriální
architektura

na starých plánech
a v nových médiích

 

23. 9.—15. 10. 2021

vernisáž 22. 9. od 18 hodin
komentovaná prohlídka v rámci Dne architektury 1. 10. od 16.00 hodin a 15. 10. od 16.00 hodin

Galerie NTK, Technická 6, Praha 6

 

pořadatelé
Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze
Galerie Národní technické knihovny

koncepce
Lukáš Beran, Jakub Potůček, Jan Zikmund

spolupráce
Milan Mikuláštík, Benjamin Fragner, Irena Lehkoživová

multimediální prostorová instalace
Michal Cáb, Jiří Rouš, Kryštof Pešek

3D projekce
G4D, CINESCO

produkce
Gabriel Fragner (Formall)

grafika
Jan Forejt (Formall)

exponáty zapůjčily
Muzeum architektury a stavitelství Národního technického muzea, Státní oblastní archiv v Zámrsku (archivní oddělení Hradec Králové a Státní okresní archiv Chrudim), Národní technická knihovna, Státní oblastní archiv v Litoměřicích (Státní okresní archivy Jablonec nad Nisou, Most, Most‑Velebudice a Semily), Národní galerie v Praze (Sbírka architektury), Zemský archiv v Opavě (Státní okresní archivy Prostějov a Přerov), Muzeum města Brna (Oddělení dějin architektury a urbanismu), Státní oblastní archiv v Praze, Praga Centrum a. s., Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Krnově, Archiv města Ostravy a Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

za podpory
Národní galerie v Praze,
Archivu ČVUT v Praze
a Institutu intermédií ČVUT a AMU v Praze

mediální partneři
Den architektury, Platforma Industriální stopy, Portál ProPamátky, Stavba, StavbaWEB

 

vcpd.cvut.cz
techlib.cz
industrialnitopografie.cz
industrialnistopy.cz

 

vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-01vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-02vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-03vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-04vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-05vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-06

foto Jan Zikmund