Archiv

PF 2017

PF 2017 VCPD

Průmyslové dědictví v nových souvislostech

Zimní číslo čtvrtletníku PROPAMÁTKY s hlavním tématem Architektura a její osvěta přináší mimo jiné na stranách 7–9 rozhovor s Lukášem Beranem a Janem Zikmundem z VCPD FA ČVUT o novém projektu Industriální architektura. Časopis je v elektronické verzi dostupný na portálu PROPAMÁTKY.

 

ctvrtletnik-propamatky-zima-2016

14. mezinárodní konference docomomo

Ve dnech 6. až 9. září 2016 proběhlo v Lisabonu tradiční setkání teoretiků, architektů, historiků umění a dalších odborníků, sdružených v mezinárodní organizaci pro dokumentaci a ochranu moderní architektury docomomo.

Viktor Mácha: Mizející industriál (od amerického středozápadu po Ural)

V rámci přednáškového cyklu Památky, který pořádá Ústav památkové péče FA ČVUT s Ústavem dějin AV ČR v úterý dne 6. prosince 2016 od 17.30 vystoupí Viktor Mácha s přednáškou na téma mizejícího industriálu v širších souvislostech. Akce se koná ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT.

 

pamatky2016-viktor_macha-prednaska

Bruno Bauer a průmyslová architektura v českých zemích

Podzimní řadu volného cyklu Ústavu památkové péče a Ústavu dějin umění AV ČR PAMÁTKY 2016 zahájí Lukáš Beran z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT přednáškou s názvem Bruno Bauer a průmyslová architektura v českých zemích. Přednáška se uskuteční v úterý 18. října 2016 od 17.30 v posluchárně JANÁK na FA ČVUT.

 

beran-bauer_fa_cvut-pamatky2016