Technické a industriální stavby Prahy (CD)

Elektronická interaktivní publikace Technické a průmyslové stavby na území Prahy vznikla v rámci rozvojového projektu MŠMT č. 04427 (řešitelé Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová; spoluřešitelé Lenka Popelová, Šárka Jiroušková, Petr Vorlík, Michal Zlámaný).

Cílem projektu je představit historii techniky a průmyslu na území Prahy prostřednictvím existujících i nedochovaných staveb a areálů. Informace jsou zpřístupněny ve formě hesel (objekt nebo areál, osobnost nebo firma), řazených (vyhledávaných) podle správního obvodu příp. katastru, typu objektu nebo názvu.

Bylo zpracováno téměř 500 hesel – z toho 350 hesel objektů, 85 medailonů osobností nebo firem, 22 hesel o urbanistickém vývoji obvodu, stručná pojednání o vývoji jednotlivých průmyslových oborů a chronologie významných dat. Každé heslo pro objekt nebo areál obsahuje: základní údaje (adresa, autorství, letopočty, památková ochrana), text (stručný stavební vývoj, technologie apod.), obrazový materiál (dobové a současné foto, situace, veduty, plány ad.), prameny a literaturu. Hesla objektů obsahují odkazy na jmenný rejstřík: firem (historie firem, institucí, škol, muzeí), osobností (architektů, stavitelů, průmyslníků, podnikatelů, techniků, vynálezců, učitelů) a na významné události (časová osa). Úvodní stránky obsahují stručný urbanistický vývoj obvodů, vývoj jednotlivých průmyslových oborů, historické mapy a videosekvence k vybraným objektům.

Na projektu spolupracovali odborníci z NTM a MHMP, doktorandi VCPD a studenti FA a dalších odborných škol. V souvislosti s jeho realizací byla pořízena databáze dobových fotografií a zobrazení průmyslových objektů, technologických zařízení, výrobků i portrétů osobností apod., která může být dále použita v připravovaném projektu k oslavám 300 let založení ČVUT. Interaktivní elektronická učebnice je realizována ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky ČVUT. Bude sloužit nejen studentům fakulty architektury a fakulty stavební, ale i ostatních technických oborů.

Na projektu se dále významně podíleli pracovníci Centra podpory výuky ČVUT v Praze.