Průmyslové dědictví v nových souvislostech

Zimní číslo čtvrtletníku PROPAMÁTKY s hlavním tématem Architektura a její osvěta přináší mimo jiné na stranách 7–9 rozhovor s Lukášem Beranem a Janem Zikmundem z VCPD FA ČVUT o novém projektu Industriální architektura. Časopis je v elektronické verzi dostupný na portálu PROPAMÁTKY.

 

ctvrtletnik-propamatky-zima-2016