VÝZKUMNÉ CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ FA ČVUT V PRAZE česky

english
RESEARCH CENTRE FOR INDUSTRIAL HERITAGE FA CTU PRAGUE
  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a k t u a l i t y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Výstava z historie Ostravských pivovarů

[7.8.2008] Výstavu z historie výroby a konzumace piva v Ostravě "Ostrava do bílé pěny oděná" připravili Radoslav Daněk a Milan Starec, Černokostelecký pivovár a Archiv města Ostravy pro Galerii Budoucnost v Ostravě. Vernisáž 3. 9. 2008, 17:00.

 

Výstava Technické památky Kladenska

[24.7.2008] Výstava Technické památky Kladenska představí aktuální stav vybraných památek a projekty studentů Vojtěcha Bilišiče (VŠUP) a Václava Kruliše (FA ČVUT). Hornický skanzen Mayrau, 1. 8.-30. 11. 2008, 9-15h, vernisáž 1. 8. v 18:00

 

Kniha Průmyslové dědictví / Industrial Heritage

[26.6.2008] Sborník příspěvků k mezinárodnímu bienále Industriální stopy vydává pod názvem Průmyslové dědictví / Industrial Heritage Výzkumné centrum průmyslového dědictví Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČSSI & ČKAIT Kniha bude představena 15. července 2008 v 11. hodin v budově dílen Masarykova nádraží.

 

Konference Průmyslové dědictví Ústeckého kraje – mapování a revitalizace

[26.6.2008] VCPD ČVUT zahajuje spolupráci na projektu mapování průmyslového dědictví s odbornými, pedagogickými a správními institucemi Ústeckého kraje.

 

Nekrology II - Sladovna Podbaba († 2003, 2007)

[6.6.2008] Druhý díl seriálu Nekrology připomíná sladovnu v Podbabě.

 

Pivovar Plzeňský Prazdroj kotevním místem ERIH

[5.6.2008] Mezinárodní sdružení European Route of Industrial Heritage (ERIH) – přidala na svůj seznam nejzajímavějších míst industriálních památek první kotevní místo v české Republice – pivovar Plzeňského Prazdroje.

 

Konference Průmyslové dědictví Ústeckého kraje – mapování a revitalizace

[5.6.2008] Konferenci a doprovodnou exkurzi pořádá VCPD ČVUT 19. 6. – 20. 6. 2008 v Ústí nad Labem ve spolupráci se společnostmi Setuza a Spolchemie. - PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA EXKURZI JE 10. 6. JIŽ UKONČEN -

 

Kladno a industriální vizualita

[5.6.2008] projekce v pražském kině Světozor - středa 11.6.2008 v 20:30

 

Dokument ČT - Druhý dech průmyslové architektury

[3.6.2008] Na jaře roku 2008 vznikl ve spolupráci České televize a Výzkumného centra průmyslového dědictví televizní dokument Druhý dech průmyslové architektury.

 

Výstava Wiesner - Transporta

[30.5.2008] historie chrudimského strojírenství

 

Industriální Nekrology

[12.5.2008] Přes stoupající všeobecné povědomí o významu a hodnotě industriálních památek stále dochází díky lidské lhostejnosti a bezohlednosti i kulturní nezralosti k jejich nenávratným ztrátám. Malou připomínku objektů, které lze dnes spatřit už jen na historických fotografiích, bude přinášet pravidelný cyklus Nekrology.

 

Vědecko-technický park ČVUT, VŠCHT a ČZU

[12.5.2008] Vědecko-technický park ČVUT, VŠCHT a ČZU využije průmyslové areály Vojtěšské huti a Poldi na Kladně. Vysokým školám, které před týden podepsaly o výstavbě parku dohodu, pozemky doporučilo vedení města.

 

Informace o novém doktorském studijním programu

[7.5.2008] Na MŠMT byl akreditován doktorský studijní program Architektura a stavitelství se dvěma studijními obory: Architektura a stavitelství a TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ Přihlášky pro akademický rok 2008/9 se podávají do konce května 2008.

 

Setkání v Solvayových lomech - 14. a 15. června 2008

[24.4.2008] 5. setkání příznivců stabilních motorů a parních strojů se bude konat 14. a 15. června 2008 v areálu skanzenu Solvayovy lomy.

 

Zahájení sezóny v Ekotechnickém muzeu

[23.4.2008] 3. května 2008 zahajuje tradičním Odemykáním kanálů v čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči Ekotechnické muzeum návštěvní sezónu 2008. Parní stroje budou spuštěny, na odpoledne je připravena Májová jízda veteránů.

 

Publikace Rekonstrukce a konverze pivovarů

[8.4.2008] Upozorňujeme na aktuálně vydanou publikaci s tématem konverze, která přináší přehled úspěšně revitalizovaných objektů pivovarů a sladoven u nás i v zahraničí. Celkem 26 zajímavých projektů a realizací nastiňuje možnosti, principy a různorodé přístupy k záchraně a opětovnému využití historických pivovarských objektů. Jednak těch, které i nadále slouží svému účelu, jednak pivovarů proměněných na galerie, muzea, rezidenční bydlení a podobně.

 

Shrnutí 4. mezinárodní bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007

[8.4.2008] O možnostech, smyslu a úskalích │ Praha – Kladno- Liberec │ září 2007

 

Nové internetové stránky VCPD

[14.3.2008] Na počátku března 2008 byly zprovozněny nové internetové stránky VCPD. Jedná se o už třetí internetové stránky v pořadí od roku 2002, kdy VCPD vzniklo. Vedle nové grafiky a mírně pozměněné struktury přináší také pružnější administrační rozhraní. Nicméně hlavním důvodem pro změny byla připravovaná transformace pracoviště v rámci organizační struktury ČVUT, která proběhne patrně v letních měsících 2008 a po které budou stránky teprve plně funkční. Nová koncepce byla financována z rozvojového projektu MŠMT 72901 pro rok 2007 s názvem Vznik Ústavu historie techniky a průmyslu ČVUT (řešitelé M. Efmertová, B. Fragner, M. Tayerlová).

 

Velké a malé konverze v Paříži 2007

[28.2.2008] Jestliže i ve Francii, jedné z prvních rozvinutých zemí průmyslového věku, se otázka nového (masivnějšího) využití průmyslového dědictví ještě před deseti lety zdála být utopickou, pak současný stav zde mluví o opaku. O názorový obrat, vycházející z debat počínaje někdy kolem roku 1994, se zasloužila organizace, zcela nezávislá na státních strukturách, jejíž zkratka je CILAC, a jež skrývá poměrně dlouhý název (Comité d´information et de liaison pour l´archéologie, l´étude et la mise en valeur du patrimoine industriel). Byla založena v roce 1978 (!) a dnes je také francouzským reprezentantem v TICCIH.

 

Bocholt a Rheine

[25.1.2008] Münsterland představoval na počátku dvacátého století jedno z důležitých center textilní výroby v Evropě a bránu technologický inovací, které sem proudily z Británie.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 

 

Kontakt |  O VCPD |  RSS | © 2007 - 2010