VÝZKUMNÉ CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ FA ČVUT V PRAZE česky

english
RESEARCH CENTRE FOR INDUSTRIAL HERITAGE FA CTU PRAGUE
  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a k t u a l i t y

foto: foto: foto:  

Industrial Day v Design Factory v Bratislavě

[28.4.2009] Celodenní program vzniknul jako reakce na aktuální situace v ochraně památek, se záměrem diskutovat o aktuálních tématech záchrany a revitalizace industriální architektury a průmyslového dědictví.

„Nielen Bratislava bola za pomerne krátky čas dejiskom viacerých likvidačných zásahov do pôvodnej mestskej zástavby, ktorú viacerí obyvatelia považovali za „svoju“ a verili, že sa nájde spôsob ako tieto jedinečné priestory opätovne využiť a prevádzkovať. Na Slovensku napriek tomu existuje niekoľko objektov, ktoré dostali novú funkciu; patria medzi ne napríklad aj design factory /Bratislava/, Kasárne Kulturpark /Košice/, Solivar /Prešov/, Stará pekáreň /Nitra/ a ď.. Cieľom Industrial Day je prezentovať konkrétne príklady konverzií priemyselnej architektúry na Slovensku a v zahraničí a propagovať metódy obnovy pôvodných industriálnych zón mesta, ktoré sú ideálne pre organizovanie mestských kultúrnych festivalov, open-air divadelných predstavení, športových podujatí a pod...“
VCPD
 
 
 

 

Kontakt |  O VCPD |  RSS | © 2007 - 2010